De Muzikantjes

Donderdag: De Muzikantjes (1 – 1,5 jaar)
Tijd: 9.15 – 10.00 uur
Data: 
Lessenreeks: 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november
Docent: Gerdien van Alkemade
Prijs: €40 voor een reeks van 5 lessen inclusief toegang tot het Kunst & Kids Café. Als er plek is, kan je je hieronder voor een losse les aanmelden.
Korte omschrijving:
In vijf lessen gaan we op een muzikale reis. We zingen samen liedjes. We maken muziek met kleine instrumentjes, zoals percussie-instrumentjes en ritmestokjes. We gaan luisteren, lekker bewegen, spelen met muziek en musiceren bij een muzikaal verhaaltje. Kortom, we maken op een plezierige manier kennis met allerlei muzikale vormen! Ga je mee op reis?De liedjes worden vaak ondersteund met gebaren om de taalontwikkeling te stimuleren en ritmische of motorische vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast stimuleren we het luistervermogen en door beweging wordt de muziek veel meer lijfelijk ervaren. Bij dreumesen zijn beweging en muziek nog één geheel. Jonge kinderen vinden het heerlijk te bewegen op muziek en het bevordert de concentratie.
De groep bestaat uit max. 10 dreumesen met één (groot)ouder, begeleider die ook actief meedoet. Wees welkom!
Lessenreeks 1 is inmiddels vol, maar je kan je aanmelden voor de reservelijst. Bij voldoende aanmeldingen kan een extra groep worden gestart.
Meer informatie:
gerdienvanalkemade@gmail.com
Aanmelden: